Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
#EndGenderStereotypes

Athsmaoineamh a dhéanamh ar ár bpeirspictíochtaí: Pléimis steiréitíopaí inscne

ga-life

Is é aidhm an fheachtais seo feasacht a chothú ar thionchar steiréitíopaí inscne ar an tsochaí.

Nuair a smaoiníonn tú ar bhréagán, post, spórt nó fiú dath áirithe, cad í an inscne a shamhlaíonn tú leis? Bíonn steiréitíopaí inscne fréamhaithe go domhain sa chultúr agus is bunchúis iad le neamhionannas inscne. Is minic nach dtugaimid é sin faoi deara ar chor ar bith, ach téann siad i gcion orainn, idir mhná agus fhir. Féadann steiréitíopaí inscne teorainn a chur lenár gcumas agus lenár n-uaillmhianacha maidir le réimse staidéir nó oiliúna, nó gairm bheatha a roghnú, nó fiú caitheamh aimsire a roghnú. Is féidir le tionchar steiréitíopaí inscne a bhí níos láidre fós i gcás daoine áirithe: mar shampla, má tá duine faoi mhíchumas nó mar bhall de mhionlach eitneach, is féidir go mbeidh orthu dul i ngleic le steiréitíopaí de chineálacha éagsúla. Tá aitheantas ar leith ag gach duine dínn, agus is féidir leithcheal a bheith i gceist ag pointí trasnaíochta. Cuireann steiréitíopaí inscne teorainn le saoirse gach duine dínn. Sin an fáth a gcaithfear iad a cheistiú.

Is mithid dúinn #EndGenderStereotypes!

Roghanna gairme

ga-CareerChoices

Cad a ritheann leat nuair a fheiceann tú comhraiceoir dóiteáin mná? An mbíonn coinne agat leis?

Sealbhaímid steiréitíopaí inscne ón uair a mbímid an-óg. Bíonn tionchar ag ionchais steiréitipiciúla do mhná, d’fhir, do chailíní agus do bhuachaillí ar na scileanna a fhoghlaimímid mar leanaí, ar na hábhair a roghnaímid ar scoil agus na gairmeacha beatha a roghnaímid ina dhiaidh sin, agus féadfaidh siad srian a chur le huaillmhianta, le roghanna agus le saoirse. Mar sin, is gá féachaint ar cad is saor-rogha ann, agus cad a roghnaítear de bharr ár gcuid steiréitíopaí.

Léigh tuilleadh

Cothromaíocht oibre is saoil

ga-work

Cad a ritheann leat nuair a fheiceann tú athair ag cóiriú ghruaig a iníne? An bhfeiceann tú aon rud as an ngnáth?

Ní saor-roghanna amháin a chinneann róil agus freagrachtaí ban agus fear ina dteaghlaigh agus a gcuid post ach steiréitíopaí inscne chomh maith. Chun cothromaíocht inscne a bhaint amach san ionad oibre, sa bhaile agus sa tsochaí, is gá ár dtuiscint ar na hábhair seo a leathnú, trí dhúshlán a chur faoi noirm agus tuairimí láidre.

Léigh tuilleadh

Cinnteoireacht

ga-DecisionMaking

Cad a ritheann leat nuair a fheiceann tú uachtarán mná ag bronnadh suaitheantais ar ardoifigeach airm mná? An gcuireann aon rud iontas ort anseo?

Tá tearcionadaíocht ag mná i bpoist chinnteoireachta i ngach réimse, agus is steiréitíopaí inscne is cúis leis, go páirteach. Ach ní féidir linn gach gealladh atá fúinn i gcúrsaí gnó, polaitíochta agus sa tsochaí tríd síos ach amháin má úsáidimid gach bua agus éagsúlacht atá againn. Mura n-úsáidtear ach buanna agus éagsúlacht leath an daonra, ní fhaightear ach leath na smaointe agus an fuinnimh dá bhfuil ann. Ní mór dúinn dul i ngleic le steiréitíopaí inscne a chuireann bac ar mhná ó phoist cheannaireachta a bhaint amach.

Léigh tuilleadh

Féach lastall de na figiúirí

44%
sin líon na nEorpach a mheasann gurb é an cúram is mó ar mhná aire a thabhairt don teach agus don teaghlach.
36%
sin an difríocht idir meánioncam na mban ar an iomlán, agus meánioncam na bhfear.
8%
sin céatadán na POFanna ban i gcuideachtaí móra liostaithe san Aontas Eorpach.

 

Gníomhaímis le chéile!

Ar mhaith leat dúshlán a chur faoi steiréitíopaí inscne agus comhionannas inscne níos fearr a chur chun cinn? Chun feasacht a mhúscailt ar an ábhar seo, comhroinn ábhair an fheachtais leis an haischlib #EndGenderStereotypes.

Tá sé de chumhacht ag an uile dhuine athrú a chur i bhfeidhm!

Foilseacháin Ghinearálta1 Márta 2023
Digital kit - Roghanna saoil
 • Digital kit - Житейски избор
  български
  (19.72 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Decisiones de vida
  español
  (19.08 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Rozhodování o vlastním životě
  čeština
  (19.15 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Livsvalg
  dansk
  (19.16 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Lebensentscheidungen
  Deutsch
  (19.68 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Eluvalikud
  eesti
  (19.26 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Επιλογές στη ζωή
  ελληνικά
  (19.8 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Life Choices
  English
  (44.88 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Choix de vie
  français
  (19.71 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Životni izbori
  hrvatski
  (20.71 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Scelte di vita
  italiano
  (17.37 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Izvēles dzīvē
  latviešu
  (19.17 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Gyvenimo pasirinkimai
  lietuvių
  (19.13 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Az életedet befolyásoló választási lehetőségek
  magyar
  (18.99 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Għażliet tal-ħajja
  Malti
  (19.02 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Levenskeuzes
  Nederlands
  (19.13 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Wybory życiowe
  polski
  (19.07 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Escolhas de vida
  português
  (53.06 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Alegeri în viață
  română
  (53.37 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Životné rozhodnutia
  slovenčina
  (52.91 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Življenjske odločitve
  slovenščina
  (19.26 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Elämänvalinnat
  suomi
  (19.12 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Livsval
  svenska
  (52.75 MB - ZIP)
  Íoslódáil
Foilseacháin Ghinearálta10 Feabhra 2023
Digital kit - Roghanna gairme
 • Digital kit - Възможности за избор на кариера
  български
  (53.02 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Elección profesional
  español
  (55.78 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Výběr povolání
  čeština
  (51.53 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Karrierevalg
  dansk
  (54.61 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Karriereentscheidungen
  Deutsch
  (53.3 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Karjäärivalikud
  eesti
  (53.08 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Επιλογές σταδιοδρομίας
  ελληνικά
  (53.22 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Career Choices
  English
  (64.77 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Choix de carrière
  français
  (52.15 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Izbor karijere
  hrvatski
  (53.15 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Scelte professionali
  italiano
  (53.76 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Profesijas izvēle
  latviešu
  (52.52 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Karjeros pasirinkimai
  lietuvių
  (51.52 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Pályaválasztás
  magyar
  (53 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Għażliet tal-karriera
  Malti
  (55.33 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Loopbaankeuzes
  Nederlands
  (52.23 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Wybór kariery
  polski
  (54.16 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Escolha de carreiras
  português
  (69.31 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Alegeri de carieră
  română
  (68.89 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Kariérne možnosti
  slovenčina
  (70.2 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Izbira kariere
  slovenščina
  (52.94 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Uravalinnat
  suomi
  (52.27 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Karriärval
  svenska
  (71.96 MB - ZIP)
  Íoslódáil
Foilseacháin Ghinearálta1 Márta 2023
Digital kit - Cothromaíocht oibre is saoil
 • Digital kit - Баланс между работата и личния живот
  български
  (42.93 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Equilibrio entre la vida laboral y la vida privada
  español
  (55.12 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  čeština
  (53.91 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  dansk
  (54.58 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Work-Life-Balance
  Deutsch
  (53.32 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Töö ja eraelu tasakaal
  eesti
  (57.52 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Εναρμόνιση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής
  ελληνικά
  (52.78 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Work-life Balance
  English
  (62.66 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
  français
  (55.15 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Ravnoteža poslovnog i privatnog života
  hrvatski
  (54.23 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Equilibrio tra vita privata e professionale
  italiano
  (54.9 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Darba un privātās dzīves līdzsvars
  latviešu
  (ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
  lietuvių
  (51.52 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - A munka és a magánélet közötti egyensúly
  magyar
  (53.92 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata
  Malti
  (55.37 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Werk-privébalans
  Nederlands
  (54.84 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
  polski
  (56.59 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Equilíbrio trabalho-vida
  português
  (67.58 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Echilibrul dintre viața profesională și cea personală
  română
  (69 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  slovenčina
  (69.89 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  slovenščina
  (54.96 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Työn ja yksityiselämän tasapaino
  suomi
  (55.65 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Balans mellan arbete och privatliv
  svenska
  (69.74 MB - ZIP)
  Íoslódáil
Foilseacháin Ghinearálta1 Márta 2023
Digital kit - Cinnteoireacht
 • Digital kit - Ръководни позиции
  български
  (23.73 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Toma de decisiones
  español
  (23.83 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Rozhodování
  čeština
  (24.07 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Beslutningstagning
  dansk
  (23.83 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Entscheidungsfindung
  Deutsch
  (23.06 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Otsuste tegemine
  eesti
  (23.71 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Λήψη αποφάσεων
  ελληνικά
  (23.71 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Decision-making
  English
  (43.09 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Prise de décision
  français
  (23.81 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Donošenje odluka
  hrvatski
  (23.91 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Processo decisionale
  italiano
  (23.4 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Lēmumu pieņemšana
  latviešu
  (23.88 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Sprendimų priėmimas
  lietuvių
  (23.95 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Döntéshozatal
  magyar
  (22.64 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Teħid ta’ deċiżjonijiet
  Malti
  (23.95 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Besluitvorming
  Nederlands
  (23.8 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Podejmowanie decyzji
  polski
  (24.29 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Tomada de decisões
  português
  (52.47 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Luarea deciziilor
  română
  (49.91 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Rozhodovanie
  slovenčina
  (52.32 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Sprejemanje odločitev
  slovenščina
  (23.95 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Päätöksenteko
  suomi
  (23.81 MB - ZIP)
  Íoslódáil
 • Digital kit - Beslutsfattande
  svenska
  (52.46 MB - ZIP)
  Íoslódáil

 

Tuilleadh eolais uait?

Cliceáil ar na topaicí thíos le fáil amach cá háit agus conas a bhfuil steiréitíopaí inscne tar éis an saol thart orainn a mhúnlú agus conas is féidir linn dul ar aghaidh le chéile.