Направо към основното съдържание
#EndGenderStereotypes

Преосмисляне на перспективите: да обсъдим стереотипите, свързани с пола

bg-life

Целта на тази кампания е да повиши осведомеността за влиянието на половите стереотипи върху живота ни.   

Замислял ли си се, че когато си представяш определена играчка, работно място, вид спорт или дори цвят подсъзнателно ги свързваш с определен пол? Стереотипите, свързани с пола, са дълбоко вкоренени в културата ни и са сред основните причини за неравенствата между половете. Често дори не ги осъзнаваме, но те засягат всеки от нас — както жените, така и мъжете. Половите стереотипи могат да ограничат амбициите ни или възможността да си изберем какво да учим, работим или дори какво да правим в свободното си време. Някои хора дори са обект на стереотипизиране по повече от един признак: например хората с увреждания или пък тези с малцинствен етнически произход. Всеки от нас има различни особености и при тяхното пресичане можем да се окажем в ситуация на изключително специфична дискриминация. Стереотипите, свързани с пола, ограничават свободата на всеки от нас. Ето защо е важно да си даваме сметка за тях и да ги поставяме под съмнение. 

Време е да сложим край на половите  стереотипи. #EndGenderStereotypes! 

Възможности за избор на кариера

bg-career

 

Какво ти идва наум, когато видиш жена пожарникар? Това учудва ли те?  

Стереотипите и предубежденията, свързани с пола, са вкоренени в ума на хората още от детството. Стереотипните очаквания за жени и мъже, момичета и момчета влияят (понякога несъзнателно) на уменията, които придобиваме като деца, предпочитаните предмети в училище, и професиите, които си избираме. Те могат да ограничат стремежите възможностите ни за избор и, в крайна сметка, свободата ни. Ето защо трябва да си зададем въпроса какво в живота ни действително се дължи на свободен избор и какво — на стереотипите ни.

Прочети повече

Баланс между работата и личния живот

bg-work

 

Какво ти идва наум, когато видиш баща да разресва косата на дъщеря си? Струва ли ти се Нетипично?  

Ролята и отговорностите на мъжете и жените в семейството и на работното им място се определят не само от свободната им воля, но и от стереотипите, свързани с пола. Стремежът към равновесие между половете на работното място, у дома и в обществото като цяло изисква да разширим схващанията си по тези въпроси, като предизвикаме обичайните норми и вярвания. 

Прочети повече

Ръководни позиции

bg-DecisionMaking

 

Какво ти идва наум, когато видиш жена президент да награждава високопоставена военнослужеща? Виждаш ли нещо изненадващо?  

Жените продължават да са недостатъчно представени на ръководни длъжности във всички области и това отчасти се дължи на стереотипите, свързани с пола. Но за да достигнем пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото като цяло, трябва да  се възползваме от таланта и многообразието на всички. Когато въвличаме  само половината от населението, получаваме само половината от всички възможни идеи и енергия. Трябва да се заемем със стереотипите, които пречат на жените да се издигат до ръководни позиции.  

Прочети повече

Поглед отвъд числата

44%
от европейците мислят, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството.
36%
по-малко печелят средно жените в сравнение с мъжете.
8%
от изпълнителните директори в големите дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, са жени.

 

Да действаме заедно!

Искаш ли да предизвикаш стереотипите и да подкрепиш насърчаването на равенството между половете?
За да помогнеш тази информация да стигне до повече хора, сподели материалите на кампанията с хаштага #EndGenderStereotypes.  

Всеки има силата да предизвика промяна! 

Общи публикации1 Mарт 2023 г.
Digital kit - Житейски избор
Общи публикации10 Февруари 2023 г.
Digital kit - Възможности за избор на кариера
Общи публикации1 Mарт 2023 г.
Digital kit - Баланс между работата и личния живот
 • Digital kit - Equilibrio entre la vida laboral y la vida privada
  español
  (55.12 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  čeština
  (53.91 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  dansk
  (54.58 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Work-Life-Balance
  Deutsch
  (53.32 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Töö ja eraelu tasakaal
  eesti
  (57.52 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Εναρμόνιση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής
  ελληνικά
  (52.78 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Work-life Balance
  English
  (62.66 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
  français
  (55.15 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Cothromaíocht oibre is saoil
  Gaeilge
  (46.87 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Ravnoteža poslovnog i privatnog života
  hrvatski
  (54.23 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Equilibrio tra vita privata e professionale
  italiano
  (54.9 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Darba un privātās dzīves līdzsvars
  latviešu
  (ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
  lietuvių
  (51.52 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - A munka és a magánélet közötti egyensúly
  magyar
  (53.92 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata
  Malti
  (55.37 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Werk-privébalans
  Nederlands
  (54.84 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
  polski
  (56.59 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Equilíbrio trabalho-vida
  português
  (67.58 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Echilibrul dintre viața profesională și cea personală
  română
  (69 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  slovenčina
  (69.89 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  slovenščina
  (54.96 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Työn ja yksityiselämän tasapaino
  suomi
  (55.65 MB - ZIP)
  Изтегляне
 • Digital kit - Balans mellan arbete och privatliv
  svenska
  (69.74 MB - ZIP)
  Изтегляне
Общи публикации1 Mарт 2023 г.
Digital kit - Ръководни позиции

 

Искаш ли да научиш повече? 

Кликни върху темите по-долу, за да откриеш в кои области и по какви начини половите стереотипи влияят на живота ни и как можем да продължим напред заедно.